07.03.2023 - Ortaklığımızın Vergi İade Aracılık A.Ş.'deki hisselerinin satışı

Ortaklığımızın uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz ana iş kollarımız dışında faaliyet gösteren iştirakimiz Vergi İade Aracılık A.Ş'de Ortaklığımızın sahip olduğu %30,00 oranındaki payların satışına karar vermiştir. 

Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.