17.04.2017 - Özel Durum Açıklaması

1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihli Nakit Akış Tablosu üzerinde "İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit", "Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit Akışları" ile "Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan / (Kullanılan) Net Nakit" arasında sehven yapılan sınıflama farklılığının giderilmesi için düzeltme yapılmıştır.