02.05.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 15.04.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 19.04.2013 tarih ve 8304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.