19.06.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız sermayesinin 1.200.000.000 TL'den 1.380.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, ihraç edilecek 180.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2013 tarih ve 20/654 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.