14.04.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Yönetim Kurulunca;

İcra Komitesi'ne; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker Aycı'nın İcra Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Doç. Dr. Temel Kotil’in İcra Komitesi Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Gerçek'in ise İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı Sn. Mehmet İlker Aycı’nın mevcut görev,yetki ve sorumluluklarında; Genel Müdür ve İcra Komitesi Başkan Vekili Sn. Doç. Dr. Temel Kotil’in mevcut görev, yetki ve sorumluluklarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.