18.06.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

  • Ocak-Mayıs 2012 döneminde 14.3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %26 artışla 18 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %21, dış hatlarda %30 oranında gerçekleşmiştir.
  • Dış Hatlarda Business/Comfort Class yolcu sayısında da Ocak-Mayıs 2012 dönemine kıyasla %21 artış sağlanmıştır.
  • Yolcu Doluluk oranı 4.1 puan artışla %78,5 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2012 döneminde 36.3 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %22 artarak 44.1 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %19, dış hat uçuşlarda %22 oranında gerçekleşmiştir.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2012 döneminde 27 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %28 artarak 34.6 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %22, dış hat uçuşlarda %28 oranında gerçekleşmiştir.
  • Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2012 döneminde 112.861 iken, 2013 yılının aynı döneminde %23 artışla 138.532'ye,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Mayıs 2012 döneminde 189 iken, 2013 yılının aynı döneminde %21 artışla 228'e,
  • Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2012 döneminde 188.798 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %14 artışla 215.577 ton'a,

yükselmiştir.