08.05.2013 - Özel Durum Açıklaması

İlgi: 08.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamız
Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin bedelsiz olarak 180.000.000 TL (15%) artışla 1.200.000.000 TL'den 1.380.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, artırılan sermayeyi temsil edecek payların Kurul kaydına alınması ve tescile mesnet belgenin verilmesi hususunda 08.05.2013 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.