18.05.2023 - Ortaklığımızın Vergi İade Aracılık A.Ş.'deki hisselerinin satışı

07.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızda bilgisi verilen satış işlemine ilişkin, iştirakimiz Vergi İade Aracılık A.Ş'nin ("VIA") 3.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Ortaklığımızın sahip olduğu %30,00 oranındaki 900.000 adet payın VK Holding A.Ş.'ye ve Maslak Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Alıcılar") satılması konusunda anlaşma sağlanarak, Ortaklığımız ile Alıcılar arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanmış ve hisse devrine ilişkin kapanış işlemleri 18.05.2023 tamamlanmıştır.

İşleme ilişkin Ortaklığımız yönetim kurulu kararı, bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.