Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir kalkınmaya destek adına kararlılıkla çalışan Türk Hava Yolları, yönetim, ekonomi, çevre ve toplum olmak üzere dört temel üzerine kurulu bir sürdürülebilirlik programı geliştirdi. Uluslararası havacılık düzenlemelerinin yanı sıra ulusal gerekliliklere de uygun hareket ederek, uluslararası geçerliliği olan yönetim sistemleri ve politikaları uygulayarak asgari standartlara uyumun ötesine geçmeyi hedefliyoruz. Bunların yanı sıra, sürdürülebilirlik alanında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilmek  ve daha iyi performans gösterebilmek için iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yürütüyoruz.

Dosya Adı
 Etik Değerler
 Çevre Boyutları
 2020 Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı
 2019 Sürdürülebilirlik Raporu
 2018 Sürdürülebilirlik Raporu
 2017 Sürdürülebilirlik Raporu
 2016 Çevre Performans Raporu
 2016 Sürdürülebilirlik Raporu
 2015 Sürdürülebilirlik Raporu
 2014 Sürdürülebilirlik Raporu