Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir kalkınmaya destek adına kararlılıkla çalışan Türk Hava Yolları, yönetim, ekonomi, çevre ve toplum olmak üzere dört temel üzerine kurulu bir sürdürülebilirlik programı geliştirdi. Uluslararası havacılık düzenlemelerinin yanı sıra ulusal gerekliliklere de uygun hareket ederek, uluslararası geçerliliği olan yönetim sistemleri ve politikaları uygulayarak asgari standartlara uyumun ötesine geçmeyi hedefliyoruz. Bunların yanı sıra, sürdürülebilirlik alanında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilmek  ve daha iyi performans gösterebilmek için iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yürütüyoruz.

Dosya Adı
 Sürdürülebilirlik Politikası
 İş Etiği ve Davranış Kuralları
 Çevre Boyutları ve Etkileri Listesi
 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Verilen Destek
 Paydaş Katılımı
 Ek Performans Göstergeleri
 Tedarkçi Davranış Kuralları Politikası
 2022 Sürdürülebilirlik Özet Veri Değerlendirmeleri
 2021 Sürdürülebilirlik Özet Veri Değerlendirmeleri
 CDP İklim Değişikliği Raporu 2023
 CDP İklim Değişikliği Raporu 2022
 CDP İklim Değişikliği Raporu 2021
 2022 Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu
 2022 Sürdürülebilirlik Raporu
 2021 Sürdürülebilirlik Raporu
 2020 Sürdürülebilirlik Raporu
 2019 Sürdürülebilirlik Raporu
 2018 Sürdürülebilirlik Raporu
 2017 Sürdürülebilirlik Raporu
 2016 Çevre Performans Raporu
 2016 Sürdürülebilirlik Raporu
 2015 Sürdürülebilirlik Raporu
 2014 Sürdürülebilirlik Raporu