03.03.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 03.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 137,80 TL – 139,20 TL (ağırlıklı ortalama 138,45 TL) fiyat aralığından toplam 287.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.104.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,080058'dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.