06.04.2022 - Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili

Ortaklığımızın 29.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.