20.06.2022 - Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgi: 28.04.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız

Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158 maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin başvuru 16.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.