08.10.2021 - Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında; Ortaklığımız'ın 21.05.2021 tarih ve 128 sayılı kararı ve 08.10.2021 tarih ve 228 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında devam eden Ortaklığımız kargo biriminin "iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" yöntemi ile bölünerek THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") devredilmesine yönelik kısmi bölünme işleminin 31.12.2020 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi öngörülürken söz konusu kısmi bölünme işlemi için Ortaklığımız'ın 30.06.2021 tarihli ara dönem finansal tablolarının esas alınmasına karar verilmiştir.