28.01.2022 - Yönetim Değişikliği

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca,  Satış Başkanı olarak görev yapan Sayın Kerem Sarp'ın Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak, Sayın Levent Konukçu'nun istihdam edilerek Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.