11.10.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak - Eylül 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

  • Ocak-Eylül 2012 döneminde 29.2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %24.1 artışla 36.2 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %24.5, dış hatlarda %23.8 oranındadır.
  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2012 dönemine kıyasla %24.2 ve %29.1 artış sağlanmıştır.
  • Yolcu doluluk oranı 1.8 puan artışla %79,8 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2012 döneminde 71.1 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %21.1 artarak 86.1 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %25.9, dış hat uçuşlarda %20.5 oranındadır.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2012 döneminde 55.4 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %24 artarak 68.7 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %27.3, dış hat uçuşlarda %23.5 oranındadır.
  • Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2012 döneminde 224.350 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22.4 artışla 274.537'ye,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Eylül 2012 döneminde 202 iken, 2013 yılının aynı döneminde %18.3 artışla 239'a,
  • Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2012 döneminde 345.713 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %17.7 artışla 407.011 ton'a,

yükselmiştir