11.11.2016 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

 • Ocak-Ekim 2015 döneminde 51,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,7 artışla 53,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,5, dış hatlarda %3,0 oranındadır.

• Dış Hatlar Business Class yolcu sayısında %0,1, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2015 dönemine kıyasla %16,8 artış sağlanmıştır.

• Yolcu doluluk oranı 4,0 puanlık düşüş ile %74,6 olarak gerçekleşmiştir.

• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2015 döneminde 127,7 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %13,6 artarak 145,0 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %6,0, dış hat uçuşlarda %14,7 oranındadır.

• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2015 döneminde 100,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artarak 108,1 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,9, dış hat uçuşlarda ise %8,3 oranındadır.

• Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2015 döneminde 380.740 iken, 2016 yılının aynı döneminde %4,2 artışla 396.846'ya yükselmiştir.

• Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2015 döneminde 590,872 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %21,0 artışla 714,712 tona yükselmiştir.

• 2015 Ekim ayı sonunda uçulan şehir sayısı 279 iken 2016 Ekim ayı sonunda 292 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 231'den 243'e yükselmiştir.

• 2015 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 297 iken 2016 Ekim ayı sonunda 334 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 71'den 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 216'dan 237‘ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 11'e yükselmiştir.