16.03.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 130,30 TL – 131,70 TL (ağırlıklı ortalama 131,05 TL) fiyat aralığından toplam 310.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.414.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,102522'dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.