16.08.2015 - Özel Durum Açıklaması

2015 yılı ilk altı aylık mali tablolarımızın açıklanmasına ilişkin basın bülteni ekte bilgilerinize arz edilmektedir.