19.06.2017 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.