05.09.2013 - Özel Durum Açıklaması

Türk Hava Yolları A.O.'nun İstanbul merkezli yurtiçi/dışı hatlarda havayoluyla yolcu taşımacılığı pazarında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Rekabet Kurumunca başlatılan soruşturma sonucunda, Rekabet Kurulu 30.12.2011 tarih ve 10-49/923-M sayılı kararı ile THY'nin 4054 sayılı Kanun kapsamında bir ihlalinin olmadığına karar vermiştir.

Anılan Rekabet Kurulu kararına karşı şikayetçi tarafından Ankara 11. İdare Mahkemesinde dava açılmış ve Mahkeme 11.7.2013 gün ve 2012/1727 E. sayılı sayılı kararı ile THY'nin hakim durumda olup olmadığı, Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen havalimanının birbirine ikame olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususlarının araştırılması ve Şikayetçinin fiyat politikalarının analizinin yapılması gerekçesiyle Rekabet Kurulu kararını iptal etmiştir.

Rekabet Kurulu İdare Mahkemesi'nin kararına uygun işlem yapmak üzere soruşturmayı yenilemiş olup, İdare Mahkemesi'nin kararının Rekabet Kurumu tarafından temyiz edilmesi mümkündür. Müteakip gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir.