12.10.2021 - Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021 ve 08.10.2021 tarihlerinde alınan ve KAP'ta yayınlanan kısmi bölünme kararına istinaden hazırlanan duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.10.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

 Bölünmeye İlişkin Belgeler
 Bölünme Sözleşmesi
 Bölünme Raporu 
 SPK Duyuru Metni
 YMM Raporu 30.06.2021
 Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Beyan
 Rekabet Kurumu İzni Alınmadığına İlişkin Beyan
 SHGM Kısmi Bölünme İzni
 THY İşleme Esas 30.06.2021 Tarihli Finansal Tablo
 THY Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş. Finansal Tablolar
 THY VUK Bilanço