20.03.2015 - Özel Durum Açıklaması

İlgi: 19.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız

İlgili açıklamamıza konu olan 328.274.000 Amerikan Doları nominal değerde ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikaları (Enhanced Equipment Trust Certificate - EETC) başarı ile ihraç edilmiş olup, gerçekleşmelere ilişkin basın duyurumuz ekte yer almaktadır.