08.02.2022 - Yönetim Kurulu Komite Ataması

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Mehmet Fatih Korkmaz'ın atanmasına karar verilmiştir.