25.05.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 25.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 133,10 TL – 134,80 TL (ağırlıklı ortalama 133,74 TL) fiyat aralığından toplam 299.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.485.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,325058'dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.