12.11.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak - Ekim 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

  • Ocak-Ekim 2012 döneminde 32.8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %24 artışla 40.6 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %25.3, dış hatlarda %23.1 oranındadır.
  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2012 dönemine kıyasla %23.6 ve %27.8 artış sağlanmıştır.
  • Yolcu doluluk oranı 1.6 puan artışla %79,6 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2012 döneminde 79.8 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %21.2 artarak 96.7 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %27.1, dış hat uçuşlarda %20.4 oranındadır.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2012 döneminde 62.2 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %23,7 artarak 77 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %28.4, dış hat uçuşlarda %23 oranındadır.
  • Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2012 döneminde 251.918 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22.4 artışla 308.296'ya,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Ekim 2012 döneminde 205 iken, 2013 yılının aynı döneminde %16.6 artışla 239'a,
  • Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2012 döneminde 384.989 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %18.9 artışla 457.722 ton'a,

yükselmiştir.