29.03.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 29.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 118,00 TL – 120,00 TL (ağırlıklı ortalama 119,07 TL) fiyat aralığından toplam 168.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 2.232.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,161797'dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.