06.03.2014 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak - Aralık 2013 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, basın bülteni ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.