13.02.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

* Ocak 2014 döneminde 4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 4,4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,6, dış hatlarda %10,9 oranındadır. 
* Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2014 dönemine kıyasla %4,2 ve %13,7 artış sağlanmıştır. 
* Yolcu doluluk oranı 0,5 puanlık düşüş ile %76,3 olarak gerçekleşmiştir. 
* Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2014 döneminde 10,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,0 artarak 11,4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %1,4, dış hat uçuşlarda %12,4 oranındadır.
* Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2014 döneminde 7,9 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,3 artarak 8,7 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %5,4, dış hat uçuşlarda ise %11,1 oranındadır.
* Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak 2014 döneminde 31.800 iken, 2015 yılının aynı döneminde %4,5 artışla 33.245' e yükselmiştir. 
* Kargo-Posta, Ocak 2014 döneminde 48.137 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %0,4 artışla 48.306 ton'a yükselmiştir.
* 2014 Ocak ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 243 iken 2015 Ocak ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42'den 43'e, dış hat şehir sayısı ise 201'den 218'e yükselmiştir.
* 2014 Ocak ayı sonunda mevcut uçak sayısı 234 iken 2015 Ocak ayı sonunda 262 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 43'den 55'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182'den 198'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur.