2005

21.12.2005

16.03.2005  tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz  Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 25.986 TL nominal değerli 25.986 adet hisse 6,55 TL  fiyattan 21.12.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı % 4,75 olup, satış işleminin detay bilgileri  asagida  verilmektedir.

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım  Satım

İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL )

İşlem Fiyatı(TL/Adet)

İşlem Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı          (%)

21.12.2005

 -

Satım

Toplam

 25.986

    

 25.986

     6,55

    

    

    

  170.208,30 

        

   170.208,30

1.624.500

       

    % 4,75

   

05.12.2005

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; Ortaklığımız filosunda yer alan B737-400 uçaklarının modifikasyonu ile yeni bir "alt marka’’ oluşturulması kararı alınmıştır. Buna göre,  Müşteri segmentinin  ihtiyacına göre tasarlanan düşük maliyetli sözkonusu ürünün ücreti, yeni müşteri segmentine hitap edecektir. Ağırlıklı olarak Avrupa’nın bazı noktaları ile iç hatlarda faaliyet gösterecek  yeni markanın 2006 yılı başlarında hizmet vermesi planlanmakta olup, marka adı ve logosu daha sonra bildirilecektir.

01.12.2005

16.03.2005  tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz  Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 180.000 TL nominal değerli 180.000 adet hisse 6,55- 6,75 TL  fiyat aralığında 01.12.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %4,83 olup, satış işleminin detay bilgileri  aşağıda verilmektedir.

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım   Satım

İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı
(TL )

İşlem Fiyatı
(TL/Adet)

İşlem Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

01.12.2005 01.12.2005

01.12.2005

01.12.2005

 -

 -

 -

-

Satım

Satım

Satım

Satım

Toplam

 50.000

 50.000      

 50.000

 30.000

150.000

     6,55

     6,60

     6,65

     6,75

   

  327.500 

  330.000      

  332.500

  202.500

 1.192.500

1.780.486

1.730.486

1.680.486

1.650.486

       

    %5,21 

    %5,06

    %4,91

    %4,83

30.11.2005

16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 150.000 TL nominal değerli 150.000 adet hisse 6,45-6,55 TL fiyat aralığında 30.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %5,35 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir.

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım       Satım

İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı
(TL )

İşlem Fiyatı
(TL/Adet)

İşlem Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı          (%)

 30.11.2005 30.11.2005

30.11.2005

 -

 -

 -

Satım

Satım

Satım

Toplam

 50.000

 75.000      

 25.000

150.000

     6,55

     6,50

     6,45

   327.500 

  487.500      

  161.250

 976.250

1.930.486

1.855.486

1.830.486

  %5,64 

    %5,43

    %5,35

29.11.2005

16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 69.526 TL nominal değerli 69.526 adet hisse 6,35- 6,40 TL fiyat aralığında 29.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %5,79 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir.

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım       Satım

İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı
(TL )

İşlem Fiyatı
(TL/Adet)

İşlem Tutarı
(TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı
(TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı
(%)

29.11.2005 29.11.2005

 -

 -

Satım

Satım

Toplam

 30.000

 39.526      

69.526

     6,35

     6,40

    

    

   

 190.500,00 

 252.966,40      

443.466,40

2.020.012

1.980.486

       

    %5,91 

    %5,79

   

    

28.11.2005

Mevcut Ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan rekabete uyum sağlamak amacıyla Ortaklığımız bünyesindeki teknik ve eğitim birimlerinin ayrı şirketler olarak yapılandırılmasını teminen, nakdi veya THY A.O.’nın son bilanço aktif toplamının % 15’ni geçmeyecek bir kısmının mukayyet değerler (defter değeri) üzerinden ayni sermaye konularak, % 100 hissesi THY’ye ait “THY HABOM A.Ş.”, “THY TEKNİK A.Ş.” ve “THY EĞİTİM A.Ş.” adı altında üç ayrı şirketin 4046 sayılı kanun kapsamında kurulması hususunun gereği için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesine karar verilmiştir.

25.11.2005

16.03.2005  tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz  Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 120.000 TL nominal değerli 120.000 adet hisse 6,40- 6,50 TL  fiyat aralığında 25.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %6,09 olup, satış işleminin detay bilgileri   aşağıda  verilmektedir.

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım       Satım

İşleme Konu
Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı
(TL)

İşlem Fiyatı
(TL/Adet)

İşlem Tutarı
(TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı
(TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı
(%)

25.11.2005 25.11.2005

25.11.2005

 -

 -

 -

Satım

Satım

Satım

Toplam

40.000

40.000

40.000

120.000

     6,40

     6,45

     6,50

   

  256.000 

  258.000

  260.000

774.000

2.163.000

2.123.000

2.083.000

       

    %6,32 

    %6,21

    %6,00

25.11.2005

Ortaklığımızın kurulma faaliyetlerine başlayan Uçuş Eğitim Akademi Müdürlüğü’nde açılacak kurslarda, pilot adaylarının eğitim gereksinmesini karşılamak için gerektiğinde kullanmak maksadıyla saat bazında iki motorlu 1 adet uçak kiralanması ile ilgili Genel Müdürlüğün yetkili kılınması hususunda karar alınmıştır.

25.11.2005

Türk Hava Yolları ilk dokuz aylık sonuçlarını açıkladı.

30 Eylül 2005 itibariyle 9 aylık sonuçlar:

 • Satış geliri dolar bazında %30 artış ile 1.8 milyar US Dolar - (2.4 milyar TL)
 • Net kar doar bazında %31 artış ile 106 milyon US Dolar - (142 milyon TL)
 • Yolcu sayısı %20 artarak 11 milyon
 • Yatırım tutarı 200 milyon US Dolar olan bakım onarım merkezi projesi devam etmektedir.

Gelirler
Türk Hava Yolları 2005 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarına bakıldığında geçmiş yılın aynı dönemine nazaran koltuk kapasitesinde meydana gelen %16 kapasite artışı ve yolcu doluluk oranındaki 2,5 puanlık artış ile satış gelirlerinin 1,764 milyon US Dolar’a (2.4 milyar TL) ulaşmasını sağlamıştır. 2004 yılının aynı dönemine bakıldığında ise satış gelirleri 1,358 milyon US Dolar (2.1 milyar TL) olarak yer almıştır. 2001 yılından bu yana Türk Hava Yolları büyüme trendini sürdürmektedir.

Giderler
Geçen yılın aynı dönemine kıyasen yaklaşık % 50 oranında artış gösteren akaryakıt fiyat artışı sonucunda akaryakıt gideri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasen dolar bazında % 70 oranında artarak 393 milyon US Dolar’a (526 milyon TL) ulaşmış olup, faaliyet giderleri içinde büyük paya sahiptir. Toplam faaliyet giderleri, bir önceki yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %33 oranında artarak 1,675 milyon dollar (2.2 milyar TL) olmuştur. Ancak Türk Hava Yolları akaryakıt giderlerini hedge etmemesine rağmen diğer Avrupa havayolları ile 2004 yılı verileri kıyaslandığında 1,45 US cent gibi düşük akaryakıt birim giderine (akaryakıt gideri/AKK) sahiptir. Personel birim gideri (personel gideri/AKK) 1,67 US cent ve birim faaliyet gideri (faaliyet gideri/AKK) 6,65 US cent ile Türk Hava Yolları diğer tarifeli havayollarına kıyasen düşük maliyetli havayolu olarak sektörde yer almaktadır.

Karlılık
Sonuç olarak 2004 yılı aynı döneminde vergi öncesi 129 milyon US Dolar (201 milyon TL); vergi sonrası net kar 81 milyon US Dolar (126 milyon TL) iken 2005 yılında bu rakamlar sırasıyla dolardan bazında %19 artarak 154 milyon US Dolar (206 milyon TL) ve % 31 artarak 106 milyon US Dolar (142 milyon TL) olmuştur.

Ticari Faaliyet
2004 yılının ilk dokuz aylık döneminde 9 milyon olan yolcu sayısı %20 artış ile 11 milyona; 11,892 olan koltuk kapasitesi ise %16 artış ile 13,832’e; 71,1% olan yolcu doluluk oranı ise 2,5 puan artış ile %73.6 ‘e ulaşmıştır.

Geleceğe Bakış
Türk turizminde ve Türkiye’nin refah düzeyinde beklenen artışın yanısıra Avrupa Birliği üyeliğinin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı hava trafiğini olumlu yönde etkilemesi beklenmekte dolayısı ile havayolu yolcularının da aynı oranda artacağı öngörülmektedir. 2003 yılına oranla 2004 yılında iç hat yolcu sayısı %58, dış hat yolcu sayısı ise %21 artmış, Türk Hava Yolları büyüyen pazardaki yerini filodaki kapasite darlığına rağmen korumayı başarmıştır. Türk Hava Yolları 2004 yılında teslim aldığı 14 adet ve 2005 yılı ilk 9 aylık döneminde aldığı 8 adet olmak üzere, toplam teslim aldığı 22 adet uçağa ilaveten, 2008 yılına kadar teslim alacağı 59 uçak ile filosundaki uçak sayısını 100’ün; koltuk kapasitesini ise 18,000’nin üzerine çıkarmayı planlamaktadır. Türk Hava Yolları 79 dış hat ve 28 iç hat noktalarına yaptığı seferler ile Türkiye hava trafiğindeki liderlerliğini 2006 yılında açmayı planladığı ilave 24 dış hat ile sürdürmekte kararlıdır.

Ayrıca, 16 haziran 2005 tarihinde açıklandığı üzere Türk Hava Yolları, ST Aero firması ile yaklaşık 200 milyon US Dolar tutarında bir yatırım olan HABOM projesi için iyi niyet mektubu imzalamıştır. Bu proje dahilinde teknik bakım kapasitesinin 350 uçağa çıkarılması hedeflenmektedir.  

Türk Hava Yolları A.O.
Hamdi TOPÇU
Mali Komite Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan V

24.11.2005

16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) hisse senetlerimizden 180.000 TL nominal değerli 180.000 adet hisse 6,10- 6,30 TL fiyat aralığında 24.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %6,44 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir.

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım       Satım

İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL )

İşlem Fiyatı(TL/Adet)

İşlem Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı          (%)

24.11.2005 24.11.2005

24.11.2005

24.11.2005

 -

 -

 -

  -

Satım

Satım

Satım

Satım

Toplam

20.000

50.000

70.000

40.000

180.000

     6,30

     6,25

     6,20

     6,10

   

  126.000 

  312.500

  434.000

  244.000

1.116.500

2.363.000

2.313.000

2.243.000

2.203.000

       

    %6,91 

    %6,76

    %6,56

     %6,44

23.11.2005

16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 20.000 TL nominal değerli 20.000 adet hisse 6,10 TL fiyattan 23.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %6,97 olup, satış işleminin detay bilgileri ekte verilmektedir.

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım       Satım

İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL )

İşlem Fiyatı
(TL/Adet)

İşlem Tutarı
(TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

23.11.2005

 -

Satım

Toplam

20.000

20.000

     6,10

   

122.000 

122.000

2.383.000

       

  %6,97 

22.11.2005

16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) hisse senetlerimizden 20.000 TL nominal değerli 20.000 adet hisse 6,10 TL fiyattan 22.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %7,03 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir.

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım   Satım

İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL )

İşlem Fiyatı(TL/Adet)

İşlem Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı          (%)

22.11.2005

 -

Satım

Toplam

20.000

20.000

     6,10

   

122.000 

122.000

2.403.000

       

  %7,03 

21.11.2005

16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 60.000 TL nominal değerli 60.000 adet hisse 6,10 TL fiyattan 21.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %7,08 olup, satış işleminin detay bilgileri ekte verilmektedir.

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım   Satım

İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL)

İşlem Fiyatı (TL/Adet)

İşlem Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

21.11.2005

-

Satım

Toplam

60.000

60.000

 6,10

   

366.000  

 366.000

2.423.000

       

  %7,08 

   

    

18.11.2005

Ortaklığımız Merkezinin mevcut ana santral telefon ve faks numaraları değişmiş olup, 19.11.2005 tarihinden itibaren kullanılacak olan yeni ana santral telefon numarası 0212 463 63 63, faks numarası ise 0212 465 21 21 olarak belirlenmiştir.

15.11.2005

16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 42.500 TL nominal değerli 42.500 adet hisse 6,15 -6,30 TL fiyat aralığında 15.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %7,26 olup , satış işleminin detay aşağıda verilmektedir.

Satış İşlemine İlişkin Bilgi

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım   Satım

İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL )

İşlem Fiyatı
(TL/Adet)

İşlem Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

15.11.2005
15.11.2005
15.11.2005

-
-
-

Satım
Satım
Satım
Toplam

  2.500
30.000
10.000
42.500

 6,30
6,20
6,15

    15.750
186.000
61.500
263.250

2.522.500
2.492.500
2.482.500

    %7,38
%7,29
%7,26  

14.11.2005

16.03.2005  tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz  Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 7.500 TL nominal değerli 7500 lot hisse 6,15 -6,25 TL  fiyat aralığında  11.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %7,58  olup , satış işleminin detay bilgileri  aşağıda verilmektedir.

Satış İşlemine İlişkin Bilgi

UÇAK SERVİSİ A.Ş. HİSSE SENETLERİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİ
11.11.2005 tarihinde Uçak Servisi A.Ş.hisse senetleri ile ilgili olarak 2500 lot 6,15 TL, 2500 lot 6,20 TL,2500 lot 6,25 fiyattan olmak üzere 7500 lot (7500 adet)  satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi

Işlemin Niteliği

Alım   Satım

İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL )

İşlem Fiyatı
(TL/Adet)

İşlem Tutarı (TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı
(TL)

İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

11.11.2005
11.11.2005
11.11.2005

-
-
-

Satım
Satım
Satım
Toplam

  2.500
2.500
2.500
7.500

 6,15
6,20
6,25

 15.375
15.500
15.625
46.500

2.598.000
2.595.500
2.593.000

%7,60
%7,59
%7,58

14.11.2005

Ortaklığımızın 2005 yılı üçüncü vergi dönemine ait Vergi Usul Kanunları çerçevesinde düzenlenmiş Geçici Vergi beyannamesi, 30.09.2005 tarihli gelir tablosu 14.11.2005 tarihinde Ulaştırma Vergi Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir. Bahse konu 01.01.2005-30.09.2005 dönemine ilişkin Tek Düzen Hesap Planı esaslı gelir tablosunda yer alan vergi öncesi dönem karı tutarı 87.040.374 TL ve bu döneme ilişkin hesaplanan geçici vergi tutarı 11.193.550 TL'dir. Mahsup edilecek vergi ve tevkifat tutarı olan 4.612.050 TL’nin indirimi neticesinde 6.581.500 TL geçici vergi ödenecektir.

11.11.2005

Ortaklığımızın 11.11.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, filo planı çerçevesinde, Ortaklığımız filosuna katılması öngörülen yeni uçakların, geliş takvimine bağlı olarak 2006 yılı içerisinde İstanbul’dan Abu Dhabi, Doha, Tebriz, Rostov, Dublin, Osaka, St.Petersburg, Belgrad, Minsk, Ljubljana, Bombay, Riga, Dnepropetrovsk, Venedik, Khartoum, Muscat, Helsinki, Sanaa, Ekaterinburg, Kazan, Addis Ababa, Donetsk ve Lagos’a direkt seferlere başlanması hususunda karar alınmıştır

07.11.2005

06.11.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde ‘’ THY 787’ye göz kırpıyor’’ başlığı ile THY’nin Boeing ile B-787 tipi yolcu uçağı almak üzere masaya oturduğuna, 20 uçak için pazarlık yaptığına ilişkin  haberlere yer verilmiştir.

Ortaklığımız 20 adet  B787 tipi yolcu uçağı alınmasına ilişkin Boeing Firması ile herhangi bir müzakere yapmamakta olup, bu konuda alınmış bir karar  da bulunmamaktadır.

07.11.2005

Ortaklığımızın Ocak-Eylül  2005 dönemine ilişkin trafik faaliyetleri sonuçlanmıştır.

Ocak-Eylül 2005 döneminde Ortalığımız %73,6 seviyesinde Yolcu Doluluk Oranına ulaşmıştır. Bu oran 2004 yılının  aynı dönemde %71.1 idi. Yolcu Sayısı ise 2004 yılının Ocak-Eylül   dönemine göre %19,6  artarak 9.041 bin yolcudan 10.812 bin yolcuya yükselmiştir. ,

Konma sayısı 2004 yılının Ocak-Eylül   döneminde 78.7 bin’den 2005 yılının aynı döneminde %20 artışla 94.5 bin konmaya yükselmiştir. Arzedilen Koltuk Km 2004 yılının Ocak-Eylül   döneminde 19.694 Milyon’dan, 2005 yılının aynı döneminde %12.95 artarak 22.244 Milyon’a; 2004 yılının Ocak-Eylül  döneminde 13.994 milyon olan Ücretli Yolcu Km ise %16.9 artışla 2005 yılının aynı döneminde 16.361  Milyon’a  ulaşmıştır.

2004 yılının Ocak-Eylül  döneminde 98.061 ton taşınan Kargo-Posta  2005 yılının aynı döneminde %5.2 artışla 103.146  ton  taşınmıştır.

28.10.2005

Ortaklığımızın 28.10.2005 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, dış hatlarda uygulanan dinamik gelir yönetimi sisteminin, büyüyen iç hat pazarına da hitap edebilmesi için 1 Kasım 2005 itibari ile iç hatlarda da uygulanmasına karar verilmiştir.”

10.10.2005

O07.10.2005 ve 10.10.2005 tarihli basında; yolcu azlığı nedeniyle büyük uçakları dolduramayan illerde küçük uçaklarla sefer yapılacağı, bu amaçla Ortaklığımızın 50-60 yolcu kapasiteli küçük uçaklar satın alacağına ve uçak sayısını iki yıl içinde 200'e çıkarmayı hedeflediğine dair haberler yer almıştır.

Basında çıkan sözkonusu 50-60 yolcu kapasiteli uçak alımlarına ilişkin haber yanlış olup, bu konuda verilmiş bir karar yoktur. 20.07.2004 ve 01.07.2005 tarihlerinde yapılmış olan Özel Durum Açıklamalarında belirtildiği üzere 2008 yılı sonuna kadar Ortaklığımız filosuna toplam 59 yeni uçak girecektir.

19.09.2005

Ortaklığımız 17.09.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Gerekli resmi onayların alınması kaydı ile, yüksek maliyetli kredilerin feshedilmesini teminen,  sırasıyla 19.04.2006,  28.07.2006,  19.08.2007, 21.04.2010, 22.04.2011 tarihlerinde kira süresi sona erecek olan 5 adet A340 uçağının bakiye anapara tutarı olan 175 milyon USD ödenerek finansal kira sözleşmelerinin vadesinden önce feshedilerek uçakların mülkiyet hakkının Ortaklığımıza geçirilmesi amacıyla uçakların erken   satın alınması hususunda, karar alınmıştır. Böylece, 30.06.2005 tarihli bilanço dipnotlarımızda belirtilmekte olan %6,25 ile %7,68 arasında değişen sabit oranlı borçlar, Ortaklığımız kayıtlarında artık yer almayacaktır. 175 milyon USD tutarın ödemesi Ortaklığımız özkaynaklarından karşılanacaktır.

15.09.2005

İlgi: 14.09.2005 tarih, B.02.1.SPK.0.13-1960/19754 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yazısı.

İlgi yazıda, Ortaklığımızla ilgili olarak 07.09.2005 ve 08.09.2005 tarihli Bugün Gazetesi’nde yer alan ‘’ İkram Vurgunu’’ ve ‘’USAŞ’tan THY’ye Fahiş İkram’’ başlıklı haberlere yer verildiği belirtilmekte olup, konuya ilişkin Ortaklığımız ilgili birimince yürütülmekte olan soruşturma devam etmektedir. Bunun yanısıra , Cumhuriyet Başsavcılığı veya Ulaştırma Bakanlığı’nca açılmış herhangi bir soruşturmaya ilişkin bilgi Ortaklığımıza intikal etmemiştir.

Ortaklığımız , yolcularına sunduğu ikramı, satın alındığı yurt içinde 9 nokta , yurt dışında ise 68 noktada ulusal ve uluslararası hijyen kuralları olan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) , AEA (Association Europian Airlines) , Türk Gıda Mevzuatına , vb. uygun olarak almakta ve ikram hizmetini bu çerçevede vermektedir. Bu kurallar çerçevesinde Türkiye dahil tüm dünyadaki meydan otoriteleri , gerek hijyen gerekse güvenlik kontrollerini ikram ünitelerinde tam olarak gerçekleştirmektedir.

Ortaklığımız , Türkiye’den ya da yurt dışından sağladığı ikram hizmeti ve ürünleri , üretim yerlerindeki şartlar da dahil olmak üzere mal kabul aşamasından uçağa yüklenene kadar tüm süreçlerde periyodik olarak denetlemekte ; mikrobiyolojik ve/veya kimyasal analizler Hıfzısıhha ya da ikram firmasının TSE belgeli laboratuarında yapılmakta ve Ortaklığımıza aylık olarak detay bazda raporlanmaktadır.Belirli bir program dahilinde yurt dışı ikram firmalarından temin edilen numunelere ait mikrobiyolojik analizler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Hizmete ait denetlemeler hizmetin satın alındığı noktalardaki Ortaklığımız görevlileri tarafından kontrol edilmektedir.

Güvenliğin ana prensip olarak alındığı havayolu sektöründe gıda güvenirliliğinin göz ardı edilmesi hiç bir havayolunun alabileceği bir risk değildir. Gıda güvenirliliğindeki herhangi bir hatanın affedilmez olduğu anlayışı Ortaklığımız temel prensibidir.

15.09.2005

İlgi:

 • 28.01.2005 tarih,1681sayılı yazımız.
 • 31.08.2005 tarih, 17975 sayılı yazımız.

Ortaklığımızca 31.08.2005 tarihli yazı ile yapılmış olan özel durum açıklamasına ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan yazı gereği; kamuoyunda oluşabilecek yanlış kanaatlerin önüne geçilebilmesi, aynı zamanda sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak ve ilgililerin doğru bilgilendirilmesine yönelik olarak; İdare’ce Güneş Ekspress A.Ş.’nin halka arzının İMKB kotasyon yönetmeliğinde yer alan kotasyon şartlarını sağlamasını müteakiben değerlendirilebileceği Ortaklığımıza bildirilmiş olup, İdare’nin Güneş Ekspress A.Ş.’nin halka arzına onay vermediğine ilişkin bir talimatının bilgilerinize arz ederiz.”

31.08.2005

Ortaklığımızın sermayesine %50 oranında iştirak ettiği Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.'nin değer tespit çalışmasının sonucuna bağlı olarak halka arz edilecek hisse oranı bilahare Yönetim Kurulumuzca karara bağlanmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan onay alınmak kaydıyla halka arz edilmesi hususunda çalışmalara başlanmasına ilişkin Ortaklığımızın 28.01.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında aldığı karar 28.01.2005 tarihinde bildirilmiş idi.

Ancak, konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan onay alınamadığından, Şirketin halka arz çalışmalarının durdurulması hususunda Ortaklığımızın 31.08.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında karar alınmıştır.

08.08.2005

16.03.2005 tarihinde İMKB'de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 50.000 TL nominal değerli 50.000 lot hisse 5.90 TL fiyattan 05.08.2005 tarihinde İMKB'de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %7.60 olmuştur.

08.08.2005

İlgi:

 • 07.10.2004 tarih,19754 sayılı Özel Durum Açıklamamız
 • 01.11.2004 rarih 21484 sayılı Özel Durum Açıklamamız

İlgi yazılarımız ile 328 milyon ABD Doları olarak bildirdiğimiz Ortaklığımızın 2005 yılı yatırım programı ödenek talebi 435.8 milyon USD tutarına revize edilmiştir. Belirtilen 2005 yılı revize tutarın 50 milyon ABD Dolarlık kısmı HABOM (Havacılık Bakım Onarım Modifikasyon Merkezi) Projesi, 259.2 milyon ABD Dolar?lık kısmı Uçak Temini Projesi ve 126,3 milyon ABD Dolarlık kısmı ise diğer projelere ayrılmıştır.

Diğer taraftan, Ortaklığımızın 2006-2008 yılları yatırım programına ilişkin olarak hazırlanan 2006 yılı yatırım programı kesin ödenek talebi 50 milyon ABD Doları HABOM projesi, 577 milyon ABD Doları Uçak Temini Projesi ve 175.7 milyon ABD Doları diğer projelere ayrılmak üzere toplam tutarı 802,7 milyon ABD Dolarıdır. 2007 yılı geçici yatırım programı ödenek talebi 683 milyon ABD Doları, 2008 yılı geçici yatırım ödenek talebi ise 803 milyon ABD Dolarıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin" Tebliği uyarınca, bilgilerinize arz ederiz.

05.08.2005

Ortaklığımızın 05.08.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2005/2006 Kış tarife döneminde, haftada 2 sefer ile İstanbul-Astana-İstanbul seferlerine başlanması konusunda karar alınmıştır.

15.07.2005

Ortaklığımızın 15.07.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın onayı alınmak kaydı ile ; Ortaklığımız filosunda bulunan TC-ANA tescilli A319CJ VIP Uçağı'nın T.C.Başbakanlığı'na satılmasına; Uçak Satış Sözleşmesi ile İşletme ve Bakım Sözleşmesi'ne ilişkin müzakereler tamamlanarak sözleşmelerin imzalanması ve gerekli tüm işlemlerin ikmali hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Ortaklığımız Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı görevine Sn.Halil TOKEL' in atanmasına karar verilmiştir.

08.07.2005

İlgi: 24.06.2005 tarih, 1360 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yazısı. İlgi yazıda, Ortaklığımızla ilgili olarak 01.06.2005 ve 22.06.2005 tarihli Vakit Gazetesi'nde yer alan ''Trilyonlar USAŞ'a gitmiş'' ve THY ve USAŞ hakkında suç duyurusu ''başlıklı haberlere yer verildiği belirtilmekte olup, konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir.

05.07.2005

Ortaklığımız ile Hava İş Sendikası arasında devam eden 20. Toplu İş Sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Buna göre ; birinci yılı için yüzde 10 , ikinci yılın her bir altı ayı için ise yüzde 3'er oranında zam verilecek olup, ikinci yılın birinci 6 ayında, enflasyon oranının yüzde 3'ü aşması durumunda farkın yüzde 80'i, ikinci 6 ayında enflasyon oranının yüzde 3'ü aşması durumunda ise farkın tamamı ücretlere yansıtılacaktır.

05.07.2005

05.07.2005 tarihli basında ''THY'nin %25'lik hissesi halka arz edilecek'' şeklinde haberlere yer verilmiştir. Ortaklığımızın hisselerinin halka arz edilmesi ile ilgili karar ve yetki Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) uhdesinde olup, basında çıkan haberlerle ilgili Ortaklığımıza ulaşan bilgi bulunmamaktadır.

04.07.2005

Ortaklığımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.07.2005 tarihinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda;

Ortaklığımızın 2005 ve 2006 yılı Bağımsız Dış Denetim ve Bağımsız Sınırlı Denetim hizmetinin INPACT INT./CAN ULUSLARARASI DENETİM A.Ş. tarafından yapılması yönündeki denetim firması seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı,
Kar dağıtımına esas alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının, SPK mevzuatı gereği Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesapları olduğu belirtilerek, Ortaklığın 2004 yılı revize UFRS mali tablolarda artan, 32.017.710 TL tutarındaki net karın geçmiş yıllar zararına mahsubuna ve mahsup sonrasında dağıtılacak dönem karının kalmamış olması sebebiyle karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve 06.06.2005 tarihli Özel Durum Açıklamamızda yer alan gündem maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir.

01.07.2005

İMKB Başkanlığınca bilgi istenmesi nedeniyle aşağıdaki açıklama yapılmaktadır. Hava İş Sendikası ile TÜHİS ve Ortaklığımız arasında sürdürülmekte olan 20. dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri kanuni süreç içinde devam etmektedir. 01/07/2005 tarihi itibariyle Ortaklığımıza kanun gereği noterce tebliğ edilmiş herhangi bir grev kararı yoktur.

01.07.2005

Ilgi:

a) 20.07.2004 tarih, 13915 sayılı özel durum açıklamamız.

b) 29.09.2004 tarih, 19074 sayılı özel durum açıklamamız.

İlgi (b) yazımız ile, Boeing Firmasından temin edilecek 15 adet B737-800 uçaklarının alımına ilişkin Ortaklığımız ile Boeing Firması arasında 28.09.2004 tarihinde imzalandığı bildirilen anlaşma çerçevesinde, 8 adet B737-800 opsiyon uçağın kesin siparişinin verilmesine 30.06.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verilmiştir.

28.06.2005

20.07.2005 itibari ile Ortaklığımızca Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Diyarbakır ve Kayseri'ye haftanın hergünü, Bodrum'a haftasonu günlerinde olmak üzere karşılıklı seferlere başlanılacak olup, İzmir, Trabzon, Antalya hatlarında ise sefer artışı yapılacaktır.

27.06.2005

Verimsiz olması nedeniyle Ortaklığımız Ankara-Bursa hattının 01.07.2005 tarihi itibari ile kapatılmasına, 2005 yaz dönemi boyunca haftada 1 veya 2 sefer Antalya-Bakü-Antalya seferlerinin icra edilmesine karar verilmiştir.

20.06.2005

Ortaklığımızda Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Sn.Kadir Fazlı DANIŞMAN istifa nedeniyle görevinden ve Ortaklığımızdan ayrılmıştır.

14.06.2005

14.06.2005 tarihli Star Gazetesi'nde ''RJ'lerin 7'si yıl sonuna kadar, kalan 2'si ise Nisan 2006'ya kadar iade edilecek, yerlerine ise A318 ve 319 uçakları kullanılacak'' şeklinde habere yer verilmiştir. 10.06.2005 tarih, 11869 sayılı Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği gibi RJ uçaklarının yerine Airbus alımı konusunda Ortaklığımızca alınmış bir karar bulunmamaktadır. Diğer taraftan, sözkonusu uçaklar kira anlaşması süreleri bittikçe iade edilecektir.

10.06.2005

Ortaklığımızın 10.06.2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığından onay almak kaydıyla, Ortaklığımızın Pendik Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı Kompleksinde bulunan HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi'nin Singapore Technologies Aerospace (ST Aerospace) firması ile detaylı ortaklık görüşmelerini başlatabilmenin ilk adımı olan iyi niyet anlaşması (MoU- Memorandum of Understanding ) imzalanması,
 • Ana pisti büyük bakıma alınan Gaziantep Havalimanının taxiway'i DHMİ tarafından ikinci pist olarak hazır hale getirilmesi sonucu İstanbul- Gaziantep tarifeli seferlerimizin günde 2 sefer olarak tekrar başlatılması,
 • Bölgesel uçuşların geliştirilmesi doğrultusunda Güney Doğu Anadolu bölgesinde yolcu taleplerine Gaziantep uçuşları yanısıra alternatif hava ulaşım imkanları sağlanması amacıyla Ankara-Adıyaman ve Ankara-Kahramanmaraş hatlarının açılması,
 • Kahramanmaraş ve Adıyaman yolcularımız Ankara üzerinden uygun aktarmalarla İstanbul'a veya İstanbul'dan yapılan yurtiçi ve yurtdışı seferlerimiz ile bağlantılı seyahat edebilecekleri, Konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10.06.2005

10.06.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde 'Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Projesine (HABOM) bir yıldır yabancı ortak arayan THY görüşmelerde Singapurlu ST Aero şirketi ile ortaklığa karar verdi. Ön yatırım 200 milyon Dolar, ilave yatırımlarla 1.5 milyar Dolara mal olacak '' ve ''THY RJ100'lerin yerine Airbus alıyor.'' şeklinde haberlere yer verilmiştir.

Ortaklığımızın Havacılık Bakım, Onarım ve Modifikasyon (HABOM) projesine ilişkin olarak herhangi bir firma ile ortak olunması hususunda bir karar alınmamış olup, sözkonusu projenin 2005 yılı yatırım tutarı 07.10.2004 tarihli Ortaklığımız özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere 165 milyon Dolar olarak planlanmıştır.

Diğer taraftan, RJ uçaklarının yerine Airbus alımı konusunda Ortaklığımızca alınmış bir karar bulunmamaktadır.

06.06.2005

Ortaklığımızın 2004 yılına ilişkin revize UFRS mali tablolarda artan, 32.017.710 TL tutarındaki net karın geçmiş dönem zararlarına mahsubuna ve mahsup sonrası dağıtılacak dönem karının kalmamış olması dolayısıyla karın dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun tasvibine sunulmasına ilişkin gündem maddesinin de görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 04.07.2005 Pazartesi günü saat 10:00'da Ortaklığımız Genel Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy-Bakırköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Ortaklığımız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemi ekte gönderilmektedir."Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi aşağıya çıkarılmıştır."

 • Açılış ve divan teşekkülü,
 • Ortaklığımızın 2005 ve 2006 yılı Bağımsız Dış Denetim ve Bağımsız Sınırlı Denetim hizmetinin Inpact Int./ Can Uluslararası Denetim A.Ş. firması tarafından yapılmasına ilişkin denetim firması seçiminin onaylanması,
 • 2004 yılı revize tekdüzen Hesap Planı (TDHP) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosunun Genel Kurulun kabulüne sunulması,
 • Revize UFRS mali tablolarda artan, 32.017.710 TL tutarındaki net karın geçmiş dönem zararlarına mahsubuna ve mahsup sonrasında dağıtılacak dönem karının kalmamış olması sebebiyle karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması,
 • Ortaklık Teftiş Kurulu Başkanlığının 23.11.2004 tarih ve 25/1 sayılı soruşturma raporu doğrultusunda işlem tesisi için TTK. 341. md. gereği karar alınması,
 • Dilekler ve kapanış.
27.05.2005

26.05.2005 tarihinde TBMM'de yapılan KİT Üst Komisyonu toplantısına ilişkin olarak bazı basın yayın organlarında Türk Hava Yollarının ihalelerine ve pass bilet uygulamasına ilişkin bazı haberler yer almıştır. Türk Hava Yolları A.O.'nun tüm ihaleleri mevzuata uygun olarak en geniş katılım ve rekabeti sağlanarak yapılmaktadır. İhaleler Ortaklığın maksimum yararı sağlanarak sonuçlandırılmaktadır. Ortaklığımızın taraf olduğu sözleşmeler, uluslararası anlaşmalar ve havacılık sektörünün teamülleri gereğince yapılan pass bilet uygulaması tamamıyla ticari yarar gözetilerek sürdürülmektedir.

06.05.2005

Ortaklığımızın 06.05.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Ortaklığımız bünyesinde Genel Müdür (Yer İşletme ) Yardımcılığı kadrosu ihdas edilmesine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan onay almak kaydıyla Genel Müdür (Yer İşletme) Yardımcılığı görevine Bilal EKŞİ'nin atanmasına ve Bilal EKŞİ'ye Genel Müdür(Yer İşletme) Yardımcısı olarak 1.derecede imza yetkisi verilmesine '' karar verilmiştir.

03.05.2005

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün istisna uygulamasına ilişkin 2 Mayıs 2005 tarihli görüşü doğrultusunda yapılan vergi hesabına gore hazırlanan kurumlar vergisi beyannamemiz vergi dairesine verilmiştir. Rapor tarihi sonrasında açıklık kazanan hususlar sebebiyle Ortaklığımızın Kurumlar Vergisi yükümlülüğü doğmamış olup, UFRS'ye gore düzenlenen 2004 yılı net dönem karı 75.040.731.-TL'den 107.058.441.-TL'ye yükselmiştir.

27.04.2005

Ortaklığımız ile Hava-İş Sendikası arasında 24.02.2005 tarihinde başlayan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2822 Sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde devam etmekte olup, yasada öngörülen ilk 60 günlük süreç tamamlanmış ve henüz kabul edilmeyen bazı maddelerle ilgili uyuşmazlık zaptı tutulmuştur. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine devam edilmektedir.

26.04.2005

Ortaklığımız Genel Müdürlük görevine, bu görevi vekaleten yürütmekte olan Temel Kotil atanmıştır.

22.04.2005

Anka Haber Ajansı tarafından 21.04.2005 tarihinde verilen haberde, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun THY A.O. Raporunda, Kurumun yurtdışı alacaklarının tahsilinde önemli sorunlar yaşandığı 72 trilyon TL'yi aşan yurtdışı alacağı ile 27 trilyon TL'lik yabancı bankalarda bekleyen bilet satış hasılatını tahsil edemediğine ilişkin bilgilere yer verilmiş olup, Ortaklığımız açıklaması aşağıdadır. Sözkonusu haberde 2003 yıl sonu rakamları kamuoyunu yanıltıcı bir şekilde güncel bilgiler gibi verilmiştir. Ortaklığımızın 2.391 trilyon TL'lık 2003 yılı cirosu belirtilmeden, toplam ciro içerisinde % 3 orana tekabül eden 72 trilyon TL'lık yurt dışı alacak rakamı verilmiştir. Ortaklığımızın yurtdışından alacaklar hesabındaki 72.104.384 milyon TL'nin, 69.048.122 milyon TL'si yurt dışı bilet ve kargo satışlarından alacaklar olup, Ocak 2004 itibariyle tamamı tahsil edilmiştir. Diğer taraftan, yine toplam ciro içerisinde % 1'lik bir orana tekabül eden yabancı bankalarda bekleyen bilet satış hasılatının tahsil edilemediği belirtilmekte olup, bu durum sözkonusu ülkelerin sistemlerinden kaynaklanmakta ve tüm havayolları bu ülkelerde aynı şartlarda çalışmaktadır. Ancak, ilgili ülkelerin bankacılık sistemlerinde meydana gelen olumlu gelişmeler ve aynı ülkelerin mercileri nezdinde Ortaklığımızca yapılan yoğun girişimler sonucunda 2004 Ekim ayı itibariyle transfer edilememiş olduğu belirtilen tutarların önemli bölümü transfer edilmiştir. Belirtilen gelişmeler sonucu sözkonusu ülkelerden yapılan transferler rutin olarak yapılmaktadır. Bu sayede de transfer güçlüğü konusunda TBMM KİT Alt Komisyonu tarafından izlemeden çıkartılmıştır. 2005 yılı Mart ayı sonu itibariyle sözkonusu rakamlar yaklaşık 20 milyon USD seviyesinden toplamda 6 milyon USD seviyesine inmiştir

22.04.2005

2005 yaz tarifesi dönemi içinde, filomuza katılması öngörülen yeni uçakların geliş tarihlerine bağlı olarak haftada 3 sefer İstanbul-Oslo-İstanbul ve haftada 2 sefer İstanbul-Duşanbe-İstanbul seferlerine başlanması konusunda, Ortaklığımızın 22.04.2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar alınmıştır.

22.04.2005

Ortaklığımızın 22.04.2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Ortaklığımız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hamdi Topçu'nun yönetim kurulu başkan vekilliğine getirilmesine karar verilmiştir.

22.04.2005

Ortaklığımızın 22.04.2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın onayı alınmak kaydıyla, Ortaklığımız genel müdür (teknik) yardımcılığına halen eğitim başkanı olarak görevini sürdüren Doç. Dr. İsmail Demir atanmıştır.

22.04.2005

Ortaklığımızın Ocak-Mart 2005 dönemine ilişkin trafik faaliyetleri sonuçlanmıştır. Havacılıkta düşük sezon olarak nitelendirilen Ocak-Mart döneminde Ortalığımız tarihinde ilk defa 2005 yılının ilk çeyreğinde %68.9 seviyesinde Yolcu Doluluk Oranına ulaşmıştır. Bu oran 2004 yılında aynı dönemde %64,6 idi. Yolcu Sayısı ise 2004 yılının Ocak-Mart dönemine göre son 10 yılın en yüksek artış oranı olan %22.6 artarak 2.416 bin yolcudan Ortaklığımız tarihinde ilk defa 2.961 bin yolcuya yükselmiş ve ilk çeyrek sonuçları açısından yolcu sayısında yeni bir rekor kırmıştır. Konma sayısı 2004 yılının Ocak-Mart döneminde 23.7 bin'den 2005 yılının aynı döneminde %14.5 artışla 27.1 bin konmaya yükselmiştir. Arzedilen Koltuk Km 2004 yılının Ocak-Mart döneminde 5.983 Milyon'dan, 2005 yılının aynı döneminde %12.2 artarak 6.715 Milyon'a; 2004 yılının Ocak-Mart döneminde 3.866 milyon olan Ücretli Yolcu Km ise %19.8 artışla 2005 yılının aynı döneminde 4.630 Milyon'a ulaşmıştır. 2004 yılının Ocak-Mart döneminde 27.9 bin ton taşınan Kargo-Posta 2005 yılının aynı döneminde %7 artışla 29.9 bin ton taşınmıştır.

18.04.2005

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 18.04.2005 tarih ve 5490 sayılı yazısıyla Abdurrahman Gündoğdu'nun Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği sona ermiş olup, Genel Müdürlük görevi vekaleten Doç. Dr. Temel Kotil tarafından yürütülmektedir.

18.04.2005

Ortaklığımızın 18.04.2005 tarihinde yapılan 2004 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Dr.Candan Karlıtekin, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Doç.Dr.Temel Kotil, Sn.Prof.Dr.Cemal Şanlı, Sn.Prof.Dr.Oğuz Borat, Sn.Hüseyin Atilla Öksüz, Sn.Hamdi Topçu, Sn.Mehmet Büyükekşi, Denetim Kurulu Üyeliklerine; Sn.İsmail Gerçek, Sn.Dr.Hasan Gül, Sn.Prof.Dr.Ateş Vuran seçilmiştir."

28.03.2005

Ortaklığımızın 2004 yılı hesap ve faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.04.2005 Pazartesi günü saat 10.00'da Ortaklığımız Genel Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresinde yapılmasına, 2004 yılı UFRS esaslı gelir tablosunda yer alan dönem karının aynı esaslı bilançoda yer alan "geçmiş yıllar zararı"nın mahsubunda öncelikle kullanılmasına, kalan zarar miktarının ise, sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, emisyon primi ve özsermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesine ve mahsup sonrasında dağıtılacak dönem karının kalmamış olması sebebiyle karın dağıtılmamasına karar verilerek, mezkur kararın Genel Kurulun tasvibine sunulmasına, Ortaklığımızın 28.03.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verilmiş olup, 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi ekte gönderilmektedir." Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin" Tebliği uyarınca, bilgilerinize arz ederiz."

16.03.2005

Ortaklığımızın 16.03.2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Ortaklığımızın Usaş sermayesindeki payından % 3 oranındaki 1.026.000 TL nominal değerde Usaş hissesinin İMKB'nda satılması, bu konuda gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda genel müdürlük yetkili kılınmıştır."

09.03.2005

İlgi: 24.02.2005 tarih, 3836 sayılı yazımız. İlgi yazıda, Ortaklığımız 20. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşme görüşmelerine ilişkin Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA/İŞ) ve Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri arasındaki toplantının 10.03.2005 tarihinde yapılması kararlaştırıldığı bildirilmiş idi. Sözkonusu bu toplantı 15.03.2005 tarihine ertelenmiştir."

24.02.2005

İlgi yazıda, Ortaklığımız ve Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ) arasında yapılmış olan 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2004 tarihinde sona erdiği, 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin görüşme tarihinin belirlenmesi amacıyla taraflar arasında yapılan toplantıda görüşmelerin, 24 Şubat 2005 tarihinde saat 14.00'de Ortaklığımız Genel Müdürlüğünde başlamasının kararlaştırıldığı bildirilmiş idi. Ortaklığımız 20. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin toplantı; Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ) ve Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri arasında 24.02.2005 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, müteakip toplantının 10.03.2005 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır."

22.02.2005

ABD Sivil havacılık otoritesi FAA (Federal Aviation Administration) Ortaklığımız Bakım Merkezine 14-18 Şubat 2005 tarihleri arasında mevcut geçerli sertifikasının süresinin uzatılmasına yönelik olarak yıllık olağan denetlemesini yapmış olup, bu denetleme, THY Bakım Merkezi'nin ABD sivil yolcu uçaklarına (komponet ve motor dahil) bakım yapabilme kabiliyetinde olup olmadığının ABD Sivil Havacılık otoritesinin bizzat kendisi tarafından belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Belirtilen denetleme sonrasında FAA denetleme ekibi tarafından hazırlanan denetleme sonuç ön raporuna göre, bu yapılan son denetleme son yıllarda FAA tarafından THY Bakım Merkezi'ne yapılan denetlemeler içinde en başarılı sonucun alındığı denetleme olmuş ve THY Bakım Merkezi'nin bir çok atölyesi ve birimi bu denetlemede (0) hatalı bulunmuştur."

15.02.2005

Ortaklığımızın 15.02.2005 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sale firmasından 3 adet A320-200 uçağının 4C/5 yıllık bakımına bağlı olarak 2009 veya 2010 yılına kadar kiralanmaları; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı onayına bağlı olmak şartıyla sözleşmelere ilişkin müzakerelerin ve gerekli işlemlerin yürütülmesi, uçakların teknik yönden yeterli bulunması akabinde anlaşmalarının imzalanması konularında genel müdürlüğün yetkili kılınması hususunda karar alınmıştır."

04.02.2005

Ortaklığımızın 03.02.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Boullioun ve Mitsubishi leasing firmalarınca teklif edilen sırasıyla 2003 yılı imalatı MSN 2060 ve 2000 yılı imalatı MSN 1233 seri numaralı 2 adet A321/200 uçağının, 15 Nisan 2009'a kadar ve 6 yıl süre ile kiralanmalarını; kiralamalarının uygun bulunması halinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı onayına bağlı olmak şartıyla sözleşmelere ilişkin müzakerelerin ve gerekli işlemlerin yürütülmesi, uçakların teknik yönden yeterli bulunması akabinde anlaşmalarının imzalanması konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılınması hususunda karar alınmıştır."

31.01.2005

İlgi: 31.01.2005 tarih, 1334 sayılı yazınız. İlgi yazınızda, 29.01.2005 tarihinde basında 'THY'de Alarm'' başlığı ile yer alan haberde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğün'ce hazırlanan raporda Şirketimizin uçuş güvenliğine önem vermediğinin belirtildiği ve kalite -güvence , bakım, denetim v.b. konularda Şirketimizin uyarıldığına ilişkin bilgilere yer verildiği belirtilmektedir. Habere ilişkin Ortaklığımız açıklaması aşağıdaki gibidir. Sabah Gazetesi'nin 29 Ocak 2005 tarihli nüshasının manşetinde, "THY'de Alarm" başlığıyla yayımlanan yazıda, Avrupa'nın en güvenilir havacılık şirketlerinden biri olan THY hakkında son derecede yanlış izlenim yaratacak iddialar yer almıştır. Habere konu edilen belgelerin ve uyarıların hiç birisi ilgili makamlardan THY'e ulaşmadığı gibi, bu tür olumsuzluklara yol açacak gelişmelerin olması da uluslararası kurallarla çalışan bir kurumda ihtimal dahilinde değildir. Haberde, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM) bir rapor ya da bilgi notu hazırlandığı iddia edilmiş ve rapor/bilgi notu metninde "THY'nin denetlemelerini yapmadığı" yönünde yanlış bir bilgi yer almıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde böyle bir rapor ya da bilgi notunun bulunmadığı bizzat SHGM tarafından yazılı olarak teyit edilmiştir. Haberdeki değerlendirmeler mevcut olmayan bir dokümana dayanılarak yapılmıştır. Kaldı ki, 2004 yılı sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemeler sonucunda THY'nin bakım yetkisi her yıl olduğu gibi tekrar yenilenmiştir. THY, sadece SHGM değil ilgili tüm uluslararası kurumlarının sürekli denetimi altındadır. THY; eski adıyla Avrupa Ortak Havacılık Otoritesi JAA (Joint Aviation Authority), yeni adıyla Avrupa Uçuş Emniyet Ajansı EASA (European Aviation Safety Agency), ABD Federal Havacılık Otoritesi FAA (Federal Aviation Administration) ve bazı ülkelerin sivil havacılık otoritelerinin periyodik olarak vize edilen sertifikalarına sahiptir. Uluslararası sivil havacılık otoritelerinin yıllık denetlemelerinden sonra THY'na "denetimlerin ciddiyetle yapılmasından" ötürü teşekkür ettiği yazılar THY geleneğinin bir parçasıdır. Nitekim, mezkur haber Ortaklığımız tarafından tekzip edilmiş olup, sözkonusu tekzip yine Sabah Gazetesi tarafından 31.01.2005 tarihinde yayımlanmıştır.

28.01.2005

Ortaklığımız ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ) arasında yapılmış olan 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2004 tarihinde sona ermiş olup, 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin görüşme tarihinin belirlenmesi amacıyla taraflar arasında yapılan toplantıda görüşmelerin, 24 Şubat 2005 tarihinde saat 14:00'de Ortaklığımız Genel Müdürlüğünde başlaması kararlaştırılmıştır." 28.01.2005 Ortaklığımızın 2004 yılı trafik faaliyetleri geçmiş yıllara kıyasen rekor seviyede sonuçlanmıştır. 2003 yılında %67 olan Yolcu Doluluk Oranı 2004 yılında Ortaklık tarihinde en yüksek seviye olan %70 seviyesine ulaşmış, yolcu adedi ise 2003 yılına göre %15 artarak 10.4 Milyon yolcudan 12 Milyon yolcuya yükselmiştir Konma sayısı 2003 yılında 100.8 bin'den 2004 yılında %5.2 lik bir artışla 106 bin konmaya yükselmiştir. Arzedilen Koltuk Km 2003 yılında 24 Milyar'dan, 2004 yılında tarihinin en yüksek seviyesi olan 26.5 Milyar'a; 2003'de 16,1 milyar olan Ücretli Yolcu Km ise 2004 yılında 18.6 Milyar'a ulaşmıştır. 2003 yılında 123.4 bin ton taşınan kargo-posta 2004 yılında 134.7 bin ton taşınmıştır. Ortaklığımızın 28.01.2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ; 28.01.2005 Ortaklığımızın sermayesine %50 oranında iştirak ettiği Güneş Ekspress A.Ş'nin değer tespit çalışmasının sonucuna bağlı olarak halka arzedilecek hisse oranı bilahare Yönetim Kurulumuzca karara bağlanmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan onay alınmak kaydı ile halka arz edilmesi hususunda çalışmalara başlanması, 2005 Yaz tarifesi itibariyle filomuza katılması öngörülen yeni uçaklara bağlı olarak haftada iki gün İstanbul-Lizbon-İstanbul seferlerine başlanması ; hususlarında karar alınmıştır.

26.01.2005

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ortaklığımızın Aralık 2004'de gerçekleştirilmiş olan halka arz işlemine müteakip 6 aylık zorunlu bekleme (lock up) dönemi sonunda THY hisselerinin bir kısmının daha halka arz edilmesi ile ilgili karar ve yetki Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) uhdesindedir.Basın mensuplarının soruları üzerine Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından yapılmış olan değerlendirme THY'nin yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürmeye azimli olduğu; ÖYK ve ÖİB iradesinin yeni bir halka arz yönünde tecelli etmesi halinde halka arz oranı ne olursa olsun Ortaklığımızın buna hazır olduğu yönündedir."