24.02.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Ortaklığımız Yönetim Kurulu 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 24.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 135,20 TL – 136,50 TL (ağırlıklı ortalama 135,74 TL) fiyat aralığından toplam 212.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 817.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,05926'dır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.