09.03.2020 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın 9 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Ortaklığın kendi paylarını geri almasını teminen ekte yer alan "Hisse Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.