09.05.2018 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın 2018 yılı ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.