09.05.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 09.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 129,30 TL – 130,10 TL (ağırlıklı ortalama 129,87 TL) fiyat aralığından toplam 155.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.190.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,231217'dır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.