15.04.2014 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Mart 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

* Ocak-Mart 2013 döneminde 10 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %20,2 artışla 12 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %27,9, dış hatlarda %15,1 oranındadır. 
* Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2013 dönemine kıyasla %16,9 ve %26,8 artış sağlanmıştır. 
* Yolcu doluluk oranı 0.3 puan düşüşle %77,7 olarak gerçekleşmiştir. 
* Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2013 döneminde 25 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %21,5 artarak 30,4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %34,1, dış hat uçuşlarda %19,7 oranındadır.
* Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2013 döneminde 19,5 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %21 artarak 23,6 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %35, dış hat uçuşlarda %19,1 oranındadır.
* Konma Sayısı, Ocak-Mart 2013 döneminde 77.887 iken, 2014 yılının aynı döneminde %20.7 artışla 93.979' a yükselmiştir. 
* Kargo-Posta, Ocak-Mart 2013 döneminde 123.608 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %26,7 artışla 156.662 ton'a yükselmiştir.
* 2013 Mart ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 219 iken 2014 Mart ayı sonunda 246 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 36'dan 43'e; Dış Hat şehir sayısı ise 183'ten 203'e yükselmiştir.
* 2013 Mart ayı sonunda mevcut uçak sayısı 215 iken 2014 Mart ayı sonunda 241 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37'den 43'e; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 169'dan 189'a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında
değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur.