22.02.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Ortaklığımız Yönetim Kurulu 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 22.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 136,60 TL – 137,10 TL (ağırlıklı ortalama 136,79 TL) fiyat aralığından toplam 215.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 605.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,043899'dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.