24.06.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL'den 1.380.000.000 TL'ye artırıldığını gösteren Ana Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekli 24.06.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir. Ortaklarımızın artırılan 180.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %15'i oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay dağıtım işlemleri 26.06.2013 tarihinde başlayacak olup, hissedarlarımız, bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.