07.02.2017 - Özel Durum Açıklaması

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Hava Yolları A.O. sermayesinin %49,12'lik payının tamamı 3 Şubat 2017 itibariyle Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devredilmiştir. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., T.C. Başbakanlığa bağlı, sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait bir kamu kuruluşudur. Söz konusu devir, Türk Hava Yolları A.O.'nın mevcut yönetim şeklinde, stratejilerinde, politikalarında ve ticari kararlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır.