04.12.2015 - Özel Durum Açıklaması

Sn. İsmail Cenk DİLBEROĞLU'nun İcra Komitesi üyesi olarak atanması nedeniyle, Sn. Ogün Şanlıer'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunuluncaya kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına ve kendisinin Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.