28.03.2016 - Özel Durum Açıklaması

Türk Hava Yolları A.O. ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemi  ve yaklaşık 17.500 çalışanı kapsayan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmıştır. 

İmzalanan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde 2016 yılının birinci altı ayı için %7, ikinci altı ayı için %6, 2017 yılının birinci altı ayı için %4, ikinci altı ayı için %4, 2018 yılının birinci altı ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 oranında ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır. 2017 ve 2018 yılı 6' şar aylık dönemlerinde oluşacak enflasyon farkları, ücret artış oranlarına ilave edilecektir.  Yapılacak olan ücret artışlarının dışında, her ay çalışanlara ödenmekte olan sosyal yardım miktarı da, brüt olarak 1'inci yıl için 500 liradan 575 liraya, 2'nci yıl için 575 liradan 675 liraya ve 3'üncü yıl için de 675 liradan 750 liraya çıkarılacak, sendika üyesi çalışanlara bir defaya mahsus 5.000 lira net ek ödeme yapılacaktır