16.12.2014 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

* Ocak-Kasım 2013 döneminde 44,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,3 artışla 50,4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,5, dış hatlarda %13,2 oranındadır. 
* Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2013 dönemine kıyasla %14,1 ve %20,5 artış sağlanmıştır. 
* Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık düşüş ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir. 
* Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2013 döneminde 106,5 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,5 artarak 124,0 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %14,4, dış hat uçuşlarda %16,8 oranındadır.
* Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2013 döneminde 84,4 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,3 artarak 98,1 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda ve dış hat uçuşlarda %16,3 oranındadır.
* Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2013 döneminde 339.292 iken, 2014 yılının aynı döneminde %12,0 artışla 379.991' e yükselmiştir. 
* Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2013 döneminde 511.675 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,9 artışla 608.531 ton'a yükselmiştir.
* 2013 Kasım ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 241 iken 2014 Kasım ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42'den 43'e, dış hat şehir sayısı ise 199'dan 218'e yükselmiştir.
* 2013 Kasım ayı sonunda mevcut uçak sayısı 232 iken 2014 Kasım ayı sonunda 261 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 41'den 54'e, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182'den 198'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur.