28.04.2022 - 2022 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar

Ortaklığımızın 2022 yılı 1. çeyreğine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.