09.03.2020 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın 09.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklığımız Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınabilmesi için 09.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Ana Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.