15.02.2013- Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Yönetim Kurulunca 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılları "SPK mevzuatı uyarınca" bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG) ile sözleşme imzalanmasına ve her yıl Genel Kurulun'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.