13.11.2014 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

    Ocak-Ekim 2013 döneminde 40,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,7 artışla 46,2 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,9, dış hatlarda %13,6 oranındadır. 
    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2013 dönemine kıyasla %15,0 ve %21,5 artış sağlanmıştır. 
    Yolcu doluluk oranı değişiklik olmaksızın %79,5 olarak gerçekleşmiştir. 
    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2013 döneminde 96,8 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,9 artarak 113,1 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %15,5, dış hat uçuşlarda %17,1 oranındadır.
    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2013 döneminde 77,0 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,9 artarak 90,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda ve dış hat uçuşlarda %16,9 oranındadır.
    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2013 döneminde 308.716 iken, 2014 yılının aynı döneminde %12,6 artışla 347.747' ye yükselmiştir. 
    Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2013 döneminde 457.711 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,7 artışla 547.791 ton'a yükselmiştir.
    2013 Ekim ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 239 iken 2014 Ekim ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42’den 43’e, dış hat şehir sayısı ise 197’den 218’e yükselmiştir.
    2013 Ekim ayı sonunda mevcut uçak sayısı 231 iken 2014 Ekim ayı sonunda 260 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 40’dan 53’e, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182’den 198’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur.