02.05.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 02.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 126,00 TL – 128,50 TL (ağırlıklı ortalama 127,18 TL) fiyat aralığından toplam 320.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.035.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,219986'dır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.