09.03.2018 - Özel Durum Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince; Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Ortaklığımız'ın THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden yakıt ikmal / temin işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2017 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine oranının %10'dan fazlasına ulaşması ve 2018 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesinin öngörülmesi dolayısıyla, konuya ilişkin Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından İlişkili Taraf İşlemler raporu hazırlanmıştır. Bu raporda söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.