10.03.2017 - Özel Durum Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince; Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ’nun Seri II.17.1 sayılı Tebliğ’inin 10. Maddesine istinaden Ortaklığımız’ın THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden yakıt ikmal / temin işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2016 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine oranının %10’dan fazlasına ulaşması ve 2017 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesinin öngörülmesi dolayısıyla, Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemler raporunda; THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ile fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur.