09.05.2014 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak - Mart 2014 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, basın bülteni ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur