26.01.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Ortaklığımızın mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2014 yılı sonu itibariyle sona ermesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) gereğince; 2010-2014 yılı için geçerli olan 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2015-2019 yılları arasında geçerli olmak üzere 5.000.000.000 TL 'ye artırılmasına ve buna ilişkin Ortaklığımız Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir.