13.05.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

  • Ocak-Nisan 2012 döneminde 11.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %26 artışla 13.9 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %18, dış hatlarda %31 oranında gerçekleşmiştir.
  • Dış Hatlarda Business/Comfort Class yolcu sayısında da Ocak-Nisan 2012 dönemine kıyasla %21 artış sağlanmıştır.
  • Yolcu Doluluk oranı 4.3 puan artışla %78,3 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2012 döneminde 28.3 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %21 artarak 34.3 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %17, dış hat uçuşlarda %22 oranında gerçekleşmiştir.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2012 döneminde 20.9 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %28 artarak 26.8 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %20, dış hat uçuşlarda %30 oranında gerçekleşmiştir.
  • Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2012 döneminde 87.755 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22 artışla 107.154'e,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Nisan 2012 döneminde 192 iken, 2013 yılının aynı döneminde %16 artışla 222'ye,
  • Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2012 döneminde 147.777 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %15 artışla 169.553 ton'a,

yükselmiştir.